Zmluva č.20/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 31.10.2023. Číslo: 20/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ing. Národná agentúra pre sieťové a more »

Detaily