Zmluva č.17/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dohoda o určení spádovej materskej školy bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 20.11.2023.   Číslo: 17/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Obec Prečín, Prečín 304, 018 more »

Detaily