Zmluva č.7/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 3.8.2015.   Číslo: 7/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: more »

Detaily