Zmluva č.8/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Sponzorská zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 19.8.2015.   Číslo: 8/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Anima Production, s.r.o., Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská more »

Detaily