Zmluva č.9/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Rámcova zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 23.8.2015.   Číslo: 9/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MP Profit, s.r.o., Bulíkova 21, 851 04 Bratislava Zmluvná more »

Detaily