Faktúra č.11/2022

Číslo: 11/2022

Predmet: Spotreba elektrickej energie 2/2022

Cena: 37,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.2.2022

Dátum doručenia: 2.2.2022

Dátum splatnosti: 15.2.2022

Dátum úhrady: 2.2.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 25.2.2022

Poznámka:

Faktúra č.10/2022

Číslo: 10/2022

Predmet: Spotreba zemného plynu 2/2022

Cena: 267,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.2.2022

Dátum doručenia: 2.2.2022

Dátum splatnosti: 15.2.2022

Dátum úhrady: 2.2.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 25.2.2022

Poznámka:

Faktúra č.9/2022

Číslo: 9/2022

Predmet: Správa webového sídla bodina.eu 1/2022

Cena: 100,00 €

Dodávateľ: Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice

Dodávateľ IČO: 08177350

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.1.2022

Dátum doručenia: 2.2.2022

Dátum splatnosti: 14.2.2022

Dátum úhrady: 2.2.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 25.2.2022

Poznámka:

Faktúra č.8/2022

Číslo: 8/2022

Predmet: Výkon zodpovednej osoby 2/2022

Cena: 32,40 €

Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO: 50528041

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.2.2022

Dátum doručenia: 2.2.2022

Dátum splatnosti: 8.2.2022

Dátum úhrady: 2.2.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 25.2.2022

Poznámka:

Faktúra č.7/2022

Číslo: 7/2022

Predmet: Aktualizácia KEO 2022/02

Cena: 15,00 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 27.1.2022

Dátum doručenia: 1.2.2022

Dátum splatnosti: 10.2.2022

Dátum úhrady: 2.2.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 25.2.2022

Poznámka:

Dohoda spoločných prevádzkovateľov

Účastníci Dohody (ďalej aj ako „spoloční prevádzkovatelia”) sa dohodli podľa článku 26 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickych osôb pri spracúvaní osobnych údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES na spoločnom spracovaní osobnych údajov. (ďalej len „GDPR”)


RÚVZ – Fašiangové oslavy

Tradičné fašiangové oslavy sú podľa aktuálne platnej vyhlášky (vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v znení jej zmien vyhláškou č.11/2022 V.v. SR a vyhláškou č.18/2022 V. v. SR) zaradené medzi vysokorizikové hromadné podujatie. Na tomto type podujatí nie je fixné more »

Detaily

Faktúra č.228/2021

Číslo: 228/2021

Predmet: Ohŕňanie snehu 12/2021

Cena: 291,60 €

Dodávateľ: Miroslav Políček, Prečín 269, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 40708551

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.12.2021

Dátum doručenia: 31.1.2022

Dátum splatnosti: 25.1.2022

Dátum úhrady: 31.1.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.2.2022

Poznámka: