Ubytovaní utečenci – dotácia

Ubytovaných utečencov pre získanie dotácie treba nahlásiť na obecnom úrade Občania, ktorí ubytujú štátneho príslušníka Ukrajiny, môžu požiadať o dotáciu. Podmienkou je, aby majitelia nehnuteľností, ktorí dočasné útočisko občanom Ukrajiny poskytnú, túto skutočnosť nahlásili na obecnom úrade. Nakoľko zákon zatiaľ presne nedefinuje podmienky poskytovania dotácie, o dotáciu za ubytovanie utečencov z Ukrajiny bude možné požiadať aj spätne. Ale more »

Detaily

Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií TSK

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027 Dokumentácia je zverejnená na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren od 15. marca 2022. V nadväznosti na uvedené si vám dovoľujeme oznámiť, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie more »

Detaily

Verejná vyhláška – ÚP Bodiná

Obec Bodiná oznamuje,že dňom 7. marca 2022 začína prerokovanie ÚPD Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Bodiná Občania, právnické a  fyzické osoby sa môžu do 30 dní od vyvesenia vyjadriť k predmetnému návrhu Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu Obce Bodiná. So spracovaným návrhom Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Bodiná sa môžete oboznámiť i na more »

Detaily

Faktúra č.24/2022

Číslo: 24/2022

Predmet: Vedenie účtovníctva 1/2022

Cena: 500,00 €

Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50585436

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 22.2.2022

Dátum doručenia: 23.2.2022

Dátum splatnosti: 8.3.2022

Dátum úhrady: 23.2.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 25.2.2022

Poznámka:

Faktúra č.23/2022

Číslo: 23/2022

Predmet: Údržba verejného osvetlenia

Cena: 1 644,00 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 22.2.2022

Dátum doručenia: 22.2.2022

Dátum splatnosti: 8.3.2022

Dátum úhrady: 22.2.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 25.2.2022

Poznámka:

Faktúra č.22/2022

Číslo: 22/2022

Predmet: Telefónne poplatky MT 1/2022

Cena: 3,00 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.2.2022

Dátum doručenia: 21.2.2022

Dátum splatnosti: 1.3.2022

Dátum úhrady: 21.2.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 25.2.2022

Poznámka: