Faktúra č.170/2022

Číslo: 170/2022

Predmet: Sklenárske práce na budove bývalej ZŠ

Cena: 166,80 €

Dodávateľ: Ivan Mikudík, SNP 1445/39, 017 07 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 30589479

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 27.10.2022

Dátum doručenia: 7.11.2022

Dátum splatnosti: 10.11.2022

Dátum úhrady: 9.11.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2022

Poznámka:

Faktúra č.169/2022

Číslo: 169/2022

Predmet: Prevádzkovanie KDS 10/2022

Cena: 378,00 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.10.2022

Dátum doručenia: 7.11.2022

Dátum splatnosti: 14.11.2022

Dátum úhrady: 9.11.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2022

Poznámka:

Faktúra č.168/2022

Číslo: 168/2022

Predmet: Spotreba zemného plynu 11/2022

Cena: 219,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.11.2022

Dátum doručenia: 3.11.2022

Dátum splatnosti: 15.11.2022

Dátum úhrady: 4.11.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2022

Poznámka:

Referendum 2023 – zverejnenie email adresy

Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie

Obec Bodiná prijíma oznámenia na adrese:

obecbodina@centrum.sk

do štvrtka 24.11.2022

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie majú politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky na základe výsledkov ostatných volieb vykonaných 29.02.2020 a petičný výbor za referendum.


Zmluva č.10/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o vykonaní auditu bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 15.11.2022.   Číslo: 10/2022 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ing. Ľudovít Vician, štatutárny audítor, Stred č. more »

Detaily

Referendum 2023 – voľba poštou

Každý volič s trvalým pobytom na územi Slovenskej republiky, ktorý sa v čase referenda, t.j. 21.1.2023 bude zdržiavať mimo jej územia,  môže v mieste svojho trvalého pobytu písomne požiadať o voľbu poštou. Obec Bodiná prijíma žiadosti voličov o voľbu poštou v referende, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Bodiná na e-mailovej adrese: obecbodina@centrum.sk do more »

Detaily

Objednávka č.8/2022

Číslo: 8/2022

Predmet: Salónky želé

Cena: 101,40 €

Dodávateľ: Cukrovinky, s.r.o., Polom 1208, 029 01 Námestovo

Dodávateľ IČO: 47916672

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 11.11.2022

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starostka

Dátum zverejnenia: 11.11.2022

Poznámka:

Oznámenie – program starostlivosť o lesy

Oznamujeme Vám, že firma Euroforest, s.r.o., vypracovala návrh programu starostlivosti pre lesné pozemky nachádzajúce sa v lesnom celku Prečín. Toto oznámenie je adresované hlavne pre určených obhospodarovateľov lesa bez odborného lesného hospodára a pre vlastníkov lesných pozemkov v katastrálnych územiach kde prebehli pozemkové úpravy a ich lesné pozemky nemajú určeného obhospodarovateľa. Prerokovanie návrhu programu starostlivosti more »

Detaily