Zmluva č.3/2017

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 9.3.2017.   Číslo: 3/2017 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: VINKstav, s.r.o., Papradno 2, 018 more »

Detaily

Faktúra č.17/2017

Číslo: 17/2017

Predmet: Dovoz tovaru

Cena: 15,00 €

Dodávateľ: Milan Šajdák, Vydrná 124, 020 53 Lúky

Dodávateľ IČO: 46171321

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 2.3.2017

Dátum doručenia: 2.3.2017

Dátum splatnosti: 2.3.2017

Dátum úhrady: 2.3.2017

Spôsob úhrady: Hotovosť

Dátum zverejnenia: 6.3.2017

Poznámka:

Zmluva č.2/2017

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o zriadení záložného práva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 3.3.2017.   Číslo: 2/2017 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, more »

Detaily

Zmluva č.1/2017

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o úvere bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 3.3.2017.   Číslo: 1/2017 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská more »

Detaily

Faktúra č.16/2017

Číslo: 16/2017

Predmet: Telefónne poplatky MT + internet na VO 2/2017

Cena: 42,36 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.2.2017

Dátum doručenia: 23.2.2017

Dátum splatnosti: 28.2.2017

Dátum úhrady: 24.2.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.2.2017

Poznámka:

Faktúra č.15/2017

Číslo: 15/2017

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 1/2017

Cena: 134,5 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.1.2017

Dátum doručenia: 22.2.2017

Dátum splatnosti: 14.2.2017

Dátum úhrady: 22.2.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.2.2017

Poznámka:

Faktúra č.14/2017

Číslo: 14/2017

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 1/2017

Cena: 736,58 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.1.2017

Dátum doručenia: 15.2.2017

Dátum splatnosti: 25.2.2017

Dátum úhrady: 16.2.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.2.2017
Poznámka:

Faktúra č.13/2017

Číslo: 13/2017

Predmet: Aktualizácia KEO 2017/04

Cena: 13,50 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 9.2.2017

Dátum doručenia: 13.2.2017

Dátum splatnosti: 23.2.2017

Dátum úhrady: 14.2.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.2.2017

Poznámka:

Faktúra č.12/2017

Číslo: 12/2017

Predmet: Prevádzkovanie KDS 1/2017

Cena: 345,6 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 7.2.2017

Dátum doručenia: 13.2.2017

Dátum splatnosti: 21.2.2017

Dátum úhrady: 14.2.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.2.2017

Poznámka:

Faktúra č.11/2017

Číslo: 11/2017 Predmet: Autorské práva Cena: 14,28 € Dodávateľ: SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Dodávateľ IČO: 00178454 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 8.2.2017 Dátum doručenia: 10.2.2017 Dátum splatnosti: 23.2.2017 Dátum úhrady: 13.2.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum more »

Detaily