Faktúra č.92/2015

Číslo: 92/2015

Predmet: Projektová dokumentácia – dobudovanie poľných ciest

Cena: 1 000,00 €

Dodávateľ: Ing. Daniel Sádecký, Prečín 318, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 47074523

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 8.9.2015

Dátum doručenia: 9.9.2015

Dátum splatnosti: 17.9.2015

Dátum úhrady: 16.9.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.9.2015

Poznámka: Záloha

Faktúra č.91/2015

Číslo: 91/2015

Predmet: Telefónne poplatky 8/2015

Cena: 22,13 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 2.9.2015

Dátum doručenia: 9.9.2015

Dátum splatnosti: 18.9.2015

Dátum úhrady: 11.9.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.9.2015

Poznámka

Faktúra č.90/2015

Číslo: 90/2015

Predmet: Prevádzkovanie KDS 8/2015

Cena: 185,26 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.8.2015

Dátum doručenia: 4.9.2015

Dátum splatnosti: 14.9.2015

Dátum úhrady: 8.9.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.9.2015

Poznámka:

Faktúra č.89/2015

Číslo: 89/2015

Predmet: Spolufinancovanie zdravotného strediska

Cena: 56,23 €

Dodávateľ: Obec Prečín, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 0006922522

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 23.8.2015

Dátum doručenia: 3.9.2015

Dátum splatnosti: 10.9.2015

Dátum úhrady: 8.9.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.9.2015

Poznámka: 1 – 6/2015

Faktúra č.88/2015

Číslo: 88/2015

Predmet: Spotreba elektrickej energie 9/2015

Cena: 34,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.9.2015

Dátum doručenia: 3.9.2015

Dátum splatnosti: 15.9.2015

Dátum úhrady: 8.9.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.9.2015

Poznámka:

Faktúra č.87/2015

Číslo: 87/2015

Predmet: Spotreba zemného plynu 9/2015

Cena: 64,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.9.2015

Dátum doručenia: 3.9.2015

Dátum splatnosti: 16.9.2015

Dátum úhrady: 8.9.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.9.2015

Poznámka:

Zmluva č.10/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č.1/2015 k Zmluve zo dňa 14.11.2007 bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 9.9.2015.   Číslo: 10/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: AKU-TRANS, s.r.o., Niklová 4313, more »

Detaily

Faktúra č.86/2015

Číslo: 86/2015

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 7/2015

Cena: 199,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.7.2015

Dátum doručenia: 27.8.2015

Dátum splatnosti: 14.8.2015

Dátum úhrady: 28.8.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 28.8.2015

Poznámka:

Faktúra č.85/2015

Číslo: 85/2015

Predmet: Telefónne poplatky MT + internet na VO 7/2015

Cena: 42,36 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.8.2015

Dátum doručenia: 21.8.2015

Dátum splatnosti: 3.9.2015

Dátum úhrady: 24.8.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.8.2015

Poznámka:

Faktúra č.84/2015

Číslo: 84/2015

Predmet: Zhotovenie bannerov, tlač plagátov a pozvánok

Cena: 80,00 €

Dodávateľ: Vladimír Šimík – GRAFIKA, Lánska 933/21-50, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 37279904

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 17.8.2015

Dátum doručenia: 19.8.2015

Dátum splatnosti: 24.8.2015

Dátum úhrady: 20.8.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.8.2015

Poznámka: