Zmluva č.14/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bodiná bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 13.10.2023.   Číslo: 14/2023 Poskytovateľ dotácie: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce IČO: 00692522 Príjemca dotácie: Obec Prečín – Materská škola, Prečín 275, more »

Detaily

Zmluva č.13/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o zriadení vecného bremena bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 10.10.2023.   Číslo: 13/2023 Povinný z vecného bremena: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce IČO: 00692522 Oprávnení z vecného bremena: Martin Chudý, Rozkvet 2064/141, 017 01 Považská more »

Detaily

Zmluva č.12/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zámenná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 10.10.2023.   Číslo: 12/2023 Účastník v I.rade: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce IČO: 00692522 Účastník v II.rade: Peter Majtán, Bodiná 214, 018 15 Prečín Názov: Zámenná zmluva Predmet: Zámena more »

Detaily

Zmluva č.11/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí dotácie bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 30.6.2023.   Číslo: 11/2023 Zmluvná strana 1: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín v zastúpení: Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného Zmluvná strana 1 IČO: 36126624 Zmluvná strana more »

Detaily

Zmluva č.10/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Príkazná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 23.6.2023.   Číslo: 10/2023 Zmluvná strana 1 (Príkazca): Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2 (Príkazník) : Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 more »

Detaily

Zmluva č.9/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí služieb bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 19.5.2023.   Číslo: 9/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Kúnovec more »

Detaily

Zmluva č.7/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 15.5.2023.   Číslo: 7/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Pôdohospodárska platobná agentura, Hraničná 12, more »

Detaily

Zmluva č.6/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 28.4.2023.   Číslo: 6/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Dobrovoľná more »

Detaily

Zmluva č.5/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o zriadení vecného bremena bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 12.4.2023.   Číslo: 5/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Eduard Michalík, Bodiná 127, 018 15 more »

Detaily

Zmluva č.4/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva na údržbu KDS bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 26.1.2023.   Číslo: 4/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská more »

Detaily