Víkendové očkovanie bez registrácie

Víkendové očkovanie v NsP Považská Bystrica aj bez registrácie Mesto Považská Bystrica v spolupráci s Nemocnicou s poliklinikou v Považskej Bystrici otvára víkendovú vakcinačnú ambulanciu. Otvorená bude v sobotu a v nedeľu od 7.30 hod. – 14.30 hod. v priestoroch pod detskými ambulanciami. Vstup bude po bezbariérovom nájazde do polikliniky okolo lekárne Nový život do suterénu. Záujemcovia o očkovanie sa nemusia vopred nahlasovať a ani more »

Detaily

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu – PHZ Názov zakázky: Vývoz komunálneho odpadu pre obec Bodinú Opis predmetu zákazky: 1) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie komunálneho odpadu 2) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie objemného odpadu a drobného stavebného odpadu 3) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie nebezpečného odpadu 4) Zber, odvoz a znehodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov more »

Detaily