Mobilné odberové miesta v Považskej Bystrici

Mobilné odberové miesta v Považskej Bystrici: Okresný úrad Okresný úrad Považská Bystrica  pondelok- utorok, štvrtok-piatok: 8:00-16:00 streda: 10:00-18:00 Športová hala Športová hala – kontajner  pondelok- piatok: 12:00-20:00  sobota: 08:00-16:00 Bývalý Elán Ulica Nová 2419  pondelok-piatok: 12:00-20:00 sobota-nedeľa: 8:00-16:00 Rozkvet Rozkvet 4897 – pri novej farnosti  pondelok-sobota: 8:00-16:00 BROJO Tatranská 293 – exteriér  utorok-piatok: 12:00-20:00 sobota-nedeľa: 8:00-16:00 more »

Detaily

Oznam

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí žiadajú o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, aby v termíne do 22. februára 2021 predložili doklady:

  • potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie študenta o ubytovaní
  • potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané v roku 2021

Občania, ktorí si ešte nesplnili oznamovaciu povinnosť k dani z nehnuteľností a dani za psa, aby tak urobili do 31. januára 2021.


Výsledky plošného testovania COVID – 19 v Bodinej

V Bodinej prebehlo ďalšie kolo plošného testovania COVID – 19 v sobotu 23.01.2021 v kultúrnom dome v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod.. Otestovať sa prišlo 255 ľudí, všetci s negatívnym výsledkom testu. Moja veľká vďaka patrí zdravotníckemu personálu a administrátorkám za to, že obetovali svoj voľný čas, a to Boženke Belušíkovej, Mirke Zaťkovej, Petre Sovíkovej, Erike Dúbravkovej a Tamare Filovej. Marcela Filová more »

Detaily