Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná

Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná“ Operačný program: 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky Prijímateľ: Obec Bodiná, Bodiná č.102 IČO: 00692522 Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, more »

Detaily

Deň matiek v Bodinej 17.5.2015

Mamičky a babičky si posedeli pri občerstvení a vychutnali si kultúrny program, v ktorom účinkovali herci Ochotníckeho divadla z Lúk, deti z obce, spevokol a domáca hudobná skupina. Všetky ženy, ktoré prišli, aspoň na chvíľu zabudli na každodenné starosti a užili si skvelú zábavu. Každá žena odišla s krásnym kvietkom. Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na more »

Detaily

Bodianske novinky

Obecný úrad v Bodinej od roku 2015 vydáva informačné noviny pre obyvateľov obce Bodiná s názvom Bodianske novinky. Cieľom Bodianskych noviniek je pravidelne informovať občanov a priaznivcov obce o dianí v obci a plánoch do budúcna. Každé číslo informačných novín bude zaslané občanom obce do poštovej schránky a taktiež uverejnené na webovej stránke obce v more »

Detaily

Pamätná medaila obci Bodiná

Starostka obce Bodiná prevzala dňa 17. marca 2015 na slávnostnom zasadnutí Hnutia vypálených obcí Slovenska v Pamätníku SNP v Banskej Bystrici pri príležitosti 70. výročia SNP a ukončenia druhej svetovej vojny pamätnú medailu Za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti. Medailu odovzdal zástupca ministerstva obrany starostom 103 obcí, ktoré v rokoch 1944 more »

Detaily

Daň z nehnuteľností

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí si ešte nepodali daňové priznanie na rok 2015, že je potrebné k daňovému priznaniu priniesť výpis z registra nového stavu, prípadne nové vlastnícke listy po pozemkových úpravách. Taktiež občania, ktorí žiadajú úľavu za komunálny odpad musia doložiť potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané v roku, more »

Detaily

Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Bodiná

Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná“ Operačný program: 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky Prijímateľ: Obec Bodiná, Bodiná č.102 IČO: 00692522 Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 more »

Detaily