Oslávili sme Deň matiek

Prvá májová nedeľa patrila v našej obci všetkým mamičkám. Obecný úrad pre ne pripravil posedenie v kultúrnom dome, svojím vystúpením ich potešili pásmom básní a scénok naše detičky, s ktorými nacvičovala Mirka Kresáňová, zaspieval Samko Boško, úžasný koncert predviedol gitarový krúžok STRINGS z V. základnej školy v Považskej Bystrici pod vedením Lenky Kľúčikovej, zaspievali členovia more »

Detaily

Zmena zberu plastov

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, že od mesiaca marec prechádza z vrecového zberu plastov na separovaný zber kontajnerový. Znamená to, že zber sa už nebude vykonávať zvozom plastových vriec na obecnom traktore, ako to bolo zaužívané. Obecný úrad upozorňuje občanov, aby plasty vhadzovali len do žltých kontajnerov rozmiestnených po obci a nenosili odpad za more »

Detaily

Úľava na dani za komunálny odpad

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí žiadajú úľavu na dani za komunálny odpad, aby predložili do 31. marca 2017 potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané v tomto roku (2017). V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, sa úradný preklad nevyžaduje. Po tomto termíne si už nebude možné more »

Detaily

Fašiangy 2017

Tento rok vyšlo do fašiangového sprievodu veľa nových masiek. O zabíjačku a sprievod sa tentokrát postarali naše šikovné ženy, s prípravou začali už v piatok ráno. Po tom, ako v sobotu navštívili každý dom v Bodinej, v kultúrnom dome už čakali pre fašiangujúcich zabíjačkové špeciality a pravá fašiangová zábava. Ako inak, ak nie do skorého more »

Detaily

Novoročný výstup 1.1.2017

Pätnástemu ročníku novoročného výstupu tento rok počasie mimoriadne prialo a tak sa milovníci turistiky zišli 1. januára na Vysokom vrchu. Každý, kto príjemnú prechádzku zvládol, si odniesol od členov KST Horec Bodiná odznak a po šťastlivom návrate bol pre turistov pripravený v kultúrnom dome guláš a na zahriatie domáca pálenka od Jozefa Vanča. Guláš pre more »

Detaily