Slovensko spieva koledy 2019

Aj tento rok oslávime príchod Vianoc spievaním kolied. Príďte v stredu 11.12.2019 o 17.45 hod. do kultúrneho domu v Bodinej, kedy si v jeden deň a jednu hodinu spoločne na celom Slovensku zaspievame päť známych vianočných kolied (texty budete mať vytlačené): • Dobrá novina, šťastná hodina • Ó chýr preblahý • Búvaj, dieťa krásne • Narodil sa Kristus more »

Detaily

Zmeny a doplnky č.4 ÚP obce Bodiná

Grafická a textová časť „Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Bodiná” – návrh je dostupná na stránke: www.bodina.eu.
Oznámenie o strategickom dokumente je uverejnené aj na webovej stránke Okresného úradu Považská Bystrica na adrese: http://www.minv.sk/?okresny-urad-povazska-bystrica a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR – v informačnom systéme EIA/SEA na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia.