Október – mesiac úcty k starším

Poslednú októbrovú nedeľu sa o zábavu našich starších spoluobčanov postarali Heligónkari spod Kľaku, ktorí zaujali mužnými hlasmi a skvelými piesňami. Posedenie nám spríjemnili naše ženy, ktoré na túto slávnostnú chvíľu napiekli. Ďakujeme Janke Boškovej, Marcelke Ščotkovej, Majke Dobrovolnej, Majke Valíčkovej, Ľudke Romanovej, Hanke Žaludkovej a Mirke Kresáňovej za to, že si našli čas a podelili more »

Detaily

670. výročie prvej písomnej zmienky o obci

V Bodinej sme si 30.8.2015 pripomenuli 670. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Oslavy nám spestrilo vystúpenie FS Považan, FS Limbora, Bodianskeho spevokolu, našich detičiek a hudobnej skupiny QART. Nechýbali atrakcie pre deti, guláš, kofola a samozrejme tombola s hodnotnými cenami.
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : https://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-670-vyrocie-prvej-pisomnej-zmienky-o-obci/

DSC_0857


 

Výzva na predkladanie ponúk – podopatrenie 4.3

Výzva na predkladanie ponúk Názov zakázky: Poskytnutie služby – Vyhotovenie projektovej dokumentácie k projektu – podopatrenie 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Opis predmetu zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie v na základe a v medziach stavebného povolenia k poľným cestám nachádzajúcich sa v katastri obce more »

Detaily