Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Bodiná za rok 2020 Obec Bodiná podľa 329/2018 Z.z., Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020: Obec vyseparovala more »

Detaily

Mobilné odberové miesta v Považskej Bystrici

Mobilné odberové miesta v Považskej Bystrici: Okresný úrad Okresný úrad Považská Bystrica  pondelok- utorok, štvrtok-piatok: 8:00-16:00 streda: 10:00-18:00 Športová hala Športová hala – kontajner  pondelok- piatok: 12:00-20:00  sobota: 08:00-16:00 Bývalý Elán Ulica Nová 2419  pondelok-piatok: 12:00-20:00 sobota-nedeľa: 8:00-16:00 Rozkvet Rozkvet 4897 – pri novej farnosti  pondelok-sobota: 8:00-16:00 BROJO Tatranská 293 – exteriér  utorok-piatok: 12:00-20:00 sobota-nedeľa: 8:00-16:00 more »

Detaily

Oznam

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí žiadajú o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, aby v termíne do 22. februára 2021 predložili doklady:

  • potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie študenta o ubytovaní
  • potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané v roku 2021

Občania, ktorí si ešte nesplnili oznamovaciu povinnosť k dani z nehnuteľností a dani za psa, aby tak urobili do 31. januára 2021.