Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Bodiná za rok 2020 Obec Bodiná podľa 329/2018 Z.z., Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020: Obec vyseparovala more »

Detaily