Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zakázky: Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu – Využívanie OZE a úspora energie

Opis predmetu zákazky: Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu, ktorá zahŕňa aj poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti.

Lehota na predkladanie ponúk: do 22.2.2016, čas: do 13:00 hod.


Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zakázky: Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu – Vytváranie podmienok pre trávenie voľného času

Opis predmetu zákazky: Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu, ktorá zahŕňa aj poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti.

Lehota na predkladanie ponúk: do 21.1.2016, čas: do 13:00 hod.


Novoročný výstup 1.1.2016

Nový rok 2016 sme tradične privítali výstupom na Vysoký vrch, na ktorý si vyšli takmer dve stovky ľudí. Mierne mrazivé počasie bolo na takúto vychádzku ideálne. Zaspievali sme hymnu, popriali všetko dobré, porozprávali sme sa pri ohní, ktorý pre nás nachystali naši turisti a s dobrým pocitom sme všetci schádzali do kultúrneho domu, v ktorom more »

Detaily

Vianočné tvorivé dielne

V poslednú adventnú nedeľu si naše deti v kultúrnom dome pripomenuli čaro Vianoc vlastnoručnou výrobou ozdôb a zdobením perníčkov. Pri počúvaní vianočných piesní strihali, lepili, zdobili, kreslili… Vianočné tvorivé dielne mali úspech nielen u detí, ale aj u rodičov a starých rodičov, ktorí svojim ratolestiam s chuťou pomáhali. Popri práci sa osviežili vianočným punčom (pre more »

Detaily

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk 1) Názov zakázky:Projektová dokumentácia – rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bodiná Opis predmetu zákazky:poskytnutie služby – projekčné práce. Projektová dokumentácia rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bodiná v rozsahu pre stavebné povolenie vrátane podrobných rozpočtov, sprievodnej správy a technickej správy. Dokumentácia sa požaduje v 6 ks paré ku každej ceste ktorá spadá more »

Detaily