Faktúra č.10/2016

Číslo: 10/2016 Predmet: Klampiarske a pokrývačské práce – oprava strechy na budove školy Cena: 320,00 € Dodávateľ: Martin Bírošík, Prečín 115, 018 15 Prečín Dodávateľ IČO: 40708446 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 2.2.2016 Dátum doručenia: 5.2.2016 Dátum splatnosti: — Dátum úhrady: 12.2.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum zverejnenia: 16.2.2016 more »

Detaily

Faktúra č.9/2016

Číslo: 9/2016

Predmet: Prekládka kábla

Cena: 132,48 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 29.1.2016

Dátum doručenia: 4.2.2016

Dátum splatnosti: 12.2.2016

Dátum úhrady: 10.2.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.2.2016

Poznámka:

Faktúra č.8/2016

Číslo: 8/2016

Predmet: Prevádzkovanie KDS 1/2016

Cena: 185,26 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.1.2016

Dátum doručenia: 4.2.2016

Dátum splatnosti: 14.2.2016

Dátum úhrady: 10.2.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.2.2016

Poznámka:

Faktúra č.7/2016

Číslo: 7/2016

Predmet: Aktualizácia KEO 2016/03

Cena: 13,50 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 26.1.2016

Dátum doručenia: 3.2.2016

Dátum splatnosti: 9.2.2016

Dátum úhrady: 9.2.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.2.2016

Poznámka:

Faktúra č.6/2016

Číslo: 6/2016

Predmet: Spotreba zemného plynu 2/2016

Cena: 320,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.2.2016

Dátum doručenia: 3.2.2016

Dátum splatnosti: 15.2.2016

Dátum úhrady: 12.2.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.2.2016

Poznámka:

Faktúra č.146/2015

Číslo: 146/2015

Predmet: Vedenie účtu

Cena: 222,00 €

Dodávateľ: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava

Dodávateľ IČO: 31338976

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.12.2015

Dátum doručenia: 21.1.2016

Dátum splatnosti: 28.2.2016

Dátum úhrady: 12.2.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.2.2016

Poznámka:

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zakázky: Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu – Využívanie OZE a úspora energie

Opis predmetu zákazky: Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu, ktorá zahŕňa aj poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti.

Lehota na predkladanie ponúk: do 22.2.2016, čas: do 13:00 hod.


Faktúra č.5/2016

Číslo: 5/2016 Predmet: Projektová dokumentácia – modernizácia športoviska v obci Bodiná Cena: 1 200,00 € Dodávateľ: MARKON STUDIO, s.r.o., Hrabové 228, 014 01 Bytča Dodávateľ IČO: 47575450 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 26.1.2016 Dátum doručenia: 29.1.2016 Dátum splatnosti: 9.2.2016 Dátum úhrady: 9.2.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum zverejnenia: 9.2.2016 more »

Detaily

Faktúra č.4/2016

Číslo: 4/2016

Predmet: Aktualizácia KEO 2016/02

Cena: 13,50 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 20.1.2016

Dátum doručenia: 22.1.2016

Dátum splatnosti: 3.2.2016

Dátum úhrady: 1.2.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 5.2.2016

Poznámka: