Dohoda spoločných prevádzkovateľov

Účastníci Dohody (ďalej aj ako „spoloční prevádzkovatelia”) sa dohodli podľa článku 26 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickych osôb pri spracúvaní osobnych údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES na spoločnom spracovaní osobnych údajov. (ďalej len „GDPR”)


RÚVZ – Fašiangové oslavy

Tradičné fašiangové oslavy sú podľa aktuálne platnej vyhlášky (vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v znení jej zmien vyhláškou č.11/2022 V.v. SR a vyhláškou č.18/2022 V. v. SR) zaradené medzi vysokorizikové hromadné podujatie. Na tomto type podujatí nie je fixné more »

Detaily

Faktúra č.228/2021

Číslo: 228/2021

Predmet: Ohŕňanie snehu 12/2021

Cena: 291,60 €

Dodávateľ: Miroslav Políček, Prečín 269, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 40708551

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.12.2021

Dátum doručenia: 31.1.2022

Dátum splatnosti: 25.1.2022

Dátum úhrady: 31.1.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.2.2022

Poznámka:

Faktúra č.227/2021

Číslo: 227/2021

Predmet: Vyúčtovanie – príspevok na spoločnú úradovňu

Cena: 119,84 €

Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 00317349

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.12.2021

Dátum doručenia: 26.1.2021

Dátum splatnosti: 10.1.2022

Dátum úhrady: 26.1.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.2.2022

Poznámka: Nedoplatok

Faktúra č.226/2021

Číslo: 226/2021

Predmet: Vedenie účtovníctva 12/2021

Cena: 500,00 €

Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50585436

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 26.1.2022

Dátum doručenia: 26.1.2022

Dátum splatnosti: 9.2.2022

Dátum úhrady: 26.1.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.2.2022

Poznámka:

Faktúra č.6/2022

Číslo: 6/2022

Predmet: Stravné lístky

Cena: 368,41 €

Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 53528654

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.1.2022

Dátum doručenia: 31.1.2022

Dátum splatnosti: 31.1.2022

Dátum úhrady: 31.1.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.2.2022

Poznámka: Za 3. – 4. mesiac