Faktúra č.77/2013

      Číslo: 77       Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 07/2013       Cena: 846,35 €       Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica       Dodávateľ IČO: 36265144       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522   more »

Detaily

Faktúra č.76/2013

      Číslo: 76       Predmet: Predplatné Finančný spravodaj 2014       Cena: 19,98 €       Dodávateľ: Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina       Dodávateľ IČO: 31592503       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522     more »

Detaily

Faktúra č.75/2013

      Číslo: 75       Predmet: Telefónne poplatky 07/2013       Cena: 22,13 €       Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava       Dodávateľ IČO: 35763469       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum vystavenia: more »

Detaily

Faktúra č.71/2013

      Číslo: 71       Predmet: Spotreba elektrickej energie 08/2013       Cena: 2286,00 €       Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina       Dodávateľ IČO: 36403008       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522     more »

Detaily

Zámery obce

V zložke ,,Zámery obce” boli pridané dva nové súbory: Zámer na priamy predaj pozemku Zámer na prenájom nehnuteľnosti Záujemcovia môžu písomne predložiť svoju cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením ,,Cenová ponuka – predaj” alebo ,,Cenová ponuka prenájom” najneskôr v lehote do 10.9.2013, osobne alebo poštou na adresu: Obec Bodiná, Bodiná 102, 018 15 Prečín. more »

Detaily

Faktúra č.70/2013

      Číslo: 70       Predmet: Telefónne poplatky MT 07/2013       Cena: 19,00 €       Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava       Dodávateľ IČO: 35763469       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum more »

Detaily

Faktúra č.69/2013

      Číslo: 69       Predmet: Výdavky na zdravotné stredisko Prečín       Cena: 167,95 €       Dodávateľ: Obec Prečín, 018 15 Prečín       Dodávateľ IČO: 0006922522       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum vystavenia: more »

Detaily