Faktúra č.68/2014

      Číslo: 68       Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 06/2013       Cena: 900,78 €       Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica       Dodávateľ IČO: 36265144       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522   more »

Detaily

Faktúra č.67/2013

      Číslo: 67       Predmet: Aktualizácia programu KEO       Cena: 13,50 €       Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce       Dodávateľ IČO: 36739464       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum vystavenia: 11.7.2013 more »

Detaily

Faktúra č.65/2013

      Číslo: 65       Predmet: Telefónne poplatky 06/2013       Cena: 22,13 €       Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava       Dodávateľ IČO: 35763469       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum vystavenia: more »

Detaily

Faktúra č.64/2013

      Číslo: 64       Predmet: Prevádzkovanie KDS 06/2013       Cena: 185,26 €       Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica       Dodávateľ IČO: 31631347       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum more »

Detaily

Faktúra č.63/2013

      Číslo: 63       Predmet: Spotreba elektrickej energie 07/2013       Cena: 21,00 €       Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina       Dodávateľ IČO: 36403008       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522     more »

Detaily

Faktúra č.61/2013

      Číslo: 61       Predmet: Príspevok na spoločnú úradovňu       Cena: 301,35 €       Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica       Dodávateľ IČO: 00317349       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum more »

Detaily

Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná“

Podporený projekt: ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetelenia v obci Bodiná” Operačný program: 251002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetelenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky Prijímateľ: Obec Bodiná, Bodiná 102 IČO: 00692522 Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, more »

Detaily

Faktúra č.60/2013

      Číslo: 60       Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie       Cena: – 7,83 €       Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina       Dodávateľ IČO: 36403008       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522     more »

Detaily