Faktúra č.110/2013

      Číslo: 110       Predmet: Spotreba elektrickej energie 12/2013       Cena: 21,00 €       Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina       Dodávateľ IČO: 36403008       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522     more »

Detaily

Faktúra č.109/2013

      Číslo: 109       Predmet: Oprava verejného osvetlenia       Cena: 124,60 €       Dodávateľ: ELEKTROMONT PLUS, s.r.o., Plevník-Drienové 266, 018 26 Plevník-Drienové       Dodávateľ IČO: 45483582       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum more »

Detaily

Informácie o procese verejného obstarávania

OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ PONÚK, zo dňa 12.12.2013 predložených uchádzačmi v zadaní podlimitnej zákazky, ktorej výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania číslo 207/2013 pod číslom 17516 – WYP zo dňa 23.10.2013 s predmetom zákazky: ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná”.