Faktúra č.105/2016

Číslo: 105/2016

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 8/2016

Cena: 184,50 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.8.2016

Dátum doručenia: 22.9.2016

Dátum splatnosti: 14.9.2016

Dátum úhrady: 26.9.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 30.9.2016

Poznámka:

Faktúra č.104/2016

Číslo: 104/2016 Predmet: Plastová tabuľa – Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v obci Bodiná Cena: 60,00 € Dodávateľ: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Dodávateľ IČO: 50068849 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 21.9.2016 Dátum doručenia: 22.9.2016 Dátum splatnosti: 26.9.2016 Dátum úhrady: 26.9.2016 Spôsob úhrady: Prevodný more »

Detaily

Zmluva č.10/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Kúpnopredajná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 26.9.2016.   Číslo: 10/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Jozef Vančo, Bodiná, 018 15 Prečín Názov: Kúpnopredajná zmluva more »

Detaily

Faktúra č.103/2016

Číslo: 103/2016

Predmet: Aktualizácia KEO 2016/07

Cena: 13,50 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 19.9.2016

Dátum doručenia: 21.9.2016

Dátum splatnosti: 3.10.2016

Dátum úhrady: 22.9.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 23.9.2016

Poznámka:

Faktúra č.102/2016

Číslo: 102/2016

Predmet: Prevádzkovanie KDS 8/2016

Cena: 167,33 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.8.2016

Dátum doručenia: 13.9.2016

Dátum splatnosti: 20.9.2016

Dátum úhrady: 14.9.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.9.2016

Poznámka:

Faktúra č.101/2016

Číslo: 101/2016

Predmet: Telefónne poplatky 8/2016

Cena: 27,11 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 2.9.2016

Dátum doručenia: 7.9.2016

Dátum splatnosti: 19.9.2016

Dátum úhrady: 9.9.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 9.9.2016

Poznámka

Faktúra č.100/2016

Číslo: 100/2016

Predmet: Spotreba zemného plynu 9/2016

Cena: 52,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.9.2016

Dátum doručenia: 5.9.2016

Dátum splatnosti: 16.9.2016

Dátum úhrady: 9.9.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 9.9.2016

Poznámka:

Faktúra č.99/2016

Číslo: 99/2016

Predmet: Spotreba elektrickej energie 9/2016

Cena: 33,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.9.2016

Dátum doručenia: 5.9.2016

Dátum splatnosti: 15.9.2016

Dátum úhrady: 9.9.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 9.9.2016

Poznámka:

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SEE – Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že v termíne od 3.10.2016 do 7.10.2016 (od 7.30 do 19.30 hodiny) bude v obci Bodiná prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Distribúcia elektriny bude obmedzená pre odberné miesta a lokality, ktoré sú uvedené v more »

Detaily