Zmluva č.24/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZBA12022015140 bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 15.12.2023. Číslo: 24/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 15/A, 821 more »

Detaily

Zmluva č.23/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o združenej dodávke elektriny bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 15.12.2023. Číslo: 23/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 more »

Detaily