Faktúra č.83/2015

Číslo: 83/2015

Predmet: Webhosting bodina.eu

Cena: 12,96 €

Dodávateľ: WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Dodávateľ IČO: 28115708

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 14.8.2015

Dátum doručenia: 14.8.2015

Dátum splatnosti: 1.9.2015

Dátum úhrady: 17.8.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.8.2015

Poznámka:

Zmluva č.9/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Rámcova zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 23.8.2015.   Číslo: 9/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MP Profit, s.r.o., Bulíkova 21, 851 04 Bratislava Zmluvná more »

Detaily

Faktúra č.82/2015

Číslo: 82/2015

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 7/2015

Cena: 686,38 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.7.2015

Dátum doručenia: 11.8.2015

Dátum splatnosti: 20.8.2015

Dátum úhrady: 13.8.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.8.2015

Poznámka:

Faktúra č.81/2015

Číslo: 81/2015

Predmet: Telefónne poplatky 7/2015

Cena: 22,13 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 2.8.2015

Dátum doručenia: 10.8.2015

Dátum splatnosti: 18.8.2015

Dátum úhrady: 13.8.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.8.2015

Poznámka

Faktúra č.80/2015

Číslo: 80/2015

Predmet: Prevádzkovanie KDS 7/2015

Cena: 185,26 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.7.2015

Dátum doručenia: 7.8.2015

Dátum splatnosti: 14.8.2015

Dátum úhrady: 13.8.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.8.2015

Poznámka:

Faktúra č.79/2015

Číslo: 79/2015

Predmet: Spotreba zemného plynu 8/2015

Cena: 31,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.8.2015

Dátum doručenia: 3.8.2015

Dátum splatnosti: 17.8.2015

Dátum úhrady: 13.8.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.8.2015

Poznámka:

Faktúra č.78/2015

Číslo: 78/2015

Predmet: Spotreba elektrickej energie 8/2015

Cena: 1 271,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.8.2015

Dátum doručenia: 3.8.2015

Dátum splatnosti: 15.8.2015

Dátum úhrady: 14.8.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.8.2015

Poznámka:

Zmluva č.8/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Sponzorská zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 19.8.2015.   Číslo: 8/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Anima Production, s.r.o., Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská more »

Detaily

Faktúra č.77/2015

Číslo: 77/2015

Predmet: Výmena okien na kultúrnom dome

Cena: 13 225,00 €

Dodávateľ: Pavol Smatana, Považská Teplá 494, 017 05 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 43829791

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 29.7.2015

Dátum doručenia: 30.7.2015

Dátum splatnosti: 5.8.2015

Dátum úhrady: 3.8.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 10.8.2015

Poznámka:

Zmluva č.7/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 3.8.2015.   Číslo: 7/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: more »

Detaily