Faktúra č.65/2013

      Číslo: 65       Predmet: Telefónne poplatky 06/2013       Cena: 22,13 €       Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava       Dodávateľ IČO: 35763469       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum vystavenia: more »

Detaily

Faktúra č.64/2013

      Číslo: 64       Predmet: Prevádzkovanie KDS 06/2013       Cena: 185,26 €       Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica       Dodávateľ IČO: 31631347       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum more »

Detaily

Faktúra č.63/2013

      Číslo: 63       Predmet: Spotreba elektrickej energie 07/2013       Cena: 21,00 €       Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina       Dodávateľ IČO: 36403008       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522     more »

Detaily

Faktúra č.61/2013

      Číslo: 61       Predmet: Príspevok na spoločnú úradovňu       Cena: 301,35 €       Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica       Dodávateľ IČO: 00317349       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum more »

Detaily

Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná“

Podporený projekt: ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetelenia v obci Bodiná” Operačný program: 251002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetelenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky Prijímateľ: Obec Bodiná, Bodiná 102 IČO: 00692522 Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, more »

Detaily

Faktúra č.60/2013

      Číslo: 60       Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie       Cena: – 7,83 €       Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina       Dodávateľ IČO: 36403008       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522     more »

Detaily

Faktúra č.59/2013

      Číslo: 59       Predmet: Telefónne poplatky MT 06/2013       Cena: 10,08 €       Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava       Dodávateľ IČO: 35763469       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum more »

Detaily

Faktúra č.58/2013

      Číslo: 58       Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 05/2013       Cena: 603,93 €       Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica       Dodávateľ IČO: 36265144       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522   more »

Detaily

Faktúra č.57/2013

      Číslo: 57       Predmet: Predplatné SME FS       Cena: 83,60 €       Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica       Dodávateľ IČO: 36631124       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522     more »

Detaily