Zmluva č.12/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zámenná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 10.10.2023.   Číslo: 12/2023 Účastník v I.rade: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce IČO: 00692522 Účastník v II.rade: Peter Majtán, Bodiná 214, 018 15 Prečín Názov: Zámenná zmluva Predmet: Zámena more »

Detaily

Objednávka č.11/2023

Číslo: 11/2023

Predmet: Autodoprava Bodiná-Nowy Tag

Cena: 700,00 €

Dodávateľ: Ivan Pavlík, Rozkvet 2041/79, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 54535069

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 36937703

Dátum vystavenia: 4.10.2023

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starostka

Dátum zverejnenia: 4.10.2023

Poznámka:

Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Bodinej

Volebná účasť v obci Bodiná vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky: 80,58%   Počet zapísaných v zozname voličov: 381 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 307 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 307 Počet platných odovzdaných hlasov: 299   Počty hlasov: SMER – sociálna demokracia: 142 HLAS – sociálna demokracia: 43 Slovenská národná strana: more »

Detaily

Faktúra č.146/2023

Číslo: 146/2023

Predmet: Oprava miestneho rozhlasu

Cena: 302,40 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 29.9.2023

Dátum doručenia: 29.9.2023

Dátum splatnosti: 13.10.20223

Dátum úhrady: 29.9.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.9.2023

Poznámka:

Faktúra č.145/2023

Číslo: 145/2023

Predmet: Vedenie účtovníctva 8/2023

Cena: 600,00 €

Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50585436

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 26.9.2023

Dátum doručenia: 28.9.2023

Dátum splatnosti: 10.10.2023

Dátum úhrady: 28.9.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.9.2023

Poznámka:

Faktúra č.144/2023

Číslo: 144/2023

Predmet: Oprava a údržba na KDS 9/2023

Cena: 413,00 €

Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 44892101

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 10.9.2023

Dátum doručenia: 18.9.2023

Dátum splatnosti: 24.9.2023

Dátum úhrady: 19.9.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.9.2023

Poznámka:

Faktúra č.143/2023

Číslo: 143/2023

Predmet: Telefónne poplatky MT 8/2023

Cena: 5,00 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.9.2023

Dátum doručenia: 18.9.2023

Dátum splatnosti: 29.9.2023

Dátum úhrady: 19.9.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.9.2023

Poznámka:

Faktúra č.142/2023

Číslo: 142/2023

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 8/2023

Cena: 121,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.8.2023

Dátum doručenia: 18.9.2023

Dátum splatnosti: 14.9.2023

Dátum úhrady: 18.9.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.9.2023

Poznámka: