Volebná miestnosť

OZNÁMENIE 

o utvorení volebného okrsku a o určení územného obvodu a o určení volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 29. októbra 2022

Obec Bodiná bude mať jeden volebný okrsok v jednom volebnom obvode, utvorenom pre celú obec. Voliť sa bude vo volebnej miestnosti v kultúrnom dome v obci Bodiná.


 

Delegovanie do volebných komisií

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Miestna volebná komisia (pre voľby do orgánov samosprávy obcí) Do miestnej volebnej komisie  môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva. Do miestnej volebnej more »

Detaily

Zmluva č.5/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o výpožičke bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 1.8.2022.   Číslo: 5/2022 Prenajímateľ: Obec Bodiná, Bodiná č.102, 018 15 Prečín v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Nájomca: Bodiansky spevokol Názov: Zmluva o výpožičke Predmet: Reprezentačný odev more »

Detaily

Výkup papiera 1.8.2022

V pondelok 1.8.2022 sa pred predajňou Coop Jednota v Bodinej v čase od 15.50 hod. do 16.00 hod. uskutoční výkup papiera – výmenou za hygienické výrobky.

Papier musí byť zviazaný do balíkov, nie v krabici ani v igelitke. Vykupujú sa noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Nevykupujú sa kartóny.


Faktúra č.112/2022

Číslo: 112/2022

Predmet: Stravné lístky

Cena: 468,96 €

Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 53528654

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.7.2022

Dátum doručenia: 29.7.2022

Dátum splatnosti: 28.7.2022

Dátum úhrady: 27.7.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.7.2022

Poznámka: Za 9.-10. mesiac

Faktúra č.111/2022

Číslo: 111/2022

Predmet: Výkon zodpovednej osoby 7/2022

Cena: 32,40 €

Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO: 50528041

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.7.2022

Dátum doručenia: 1.7.2022

Dátum splatnosti: 8.7.2022

Dátum úhrady: 4.7.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.7.2022

Poznámka:

Faktúra č.110/2022

Číslo: 110/2022

Predmet: Správa webového sídla bodina.eu 6/2022

Cena: 100,00 €

Dodávateľ: Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice

Dodávateľ IČO: 08177350

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.6.2022

Dátum doručenia: 1.7.2022

Dátum splatnosti: 14.7.2022

Dátum úhrady: 4.7.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.7.2022

Poznámka:

Faktúra č.109/2022

Číslo: 109/2022

Predmet: Aktualizácia KEO 2022/04

Cena: 15,00 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 26.7.2022

Dátum doručenia: 29.7.2022

Dátum splatnosti: 9.8.2022

Dátum úhrady: 29.7.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.7.2022

Poznámka:

Faktúra č.108/2022

Číslo: 108/2022

Predmet: Vedenie účtovníctva 6/2022

Cena: 500,00 €

Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50585436

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 25.7.2022

Dátum doručenia: 27.7.2022

Dátum splatnosti: 5.8.2022

Dátum úhrady: 27.7.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.7.2022

Poznámka: