Faktúra č.11/2024

Číslo: 11/2024

Predmet: Príspevok na spoločnú úradovňu

Cena: 585,60 €

Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 00317349

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 24.1.2024

Dátum doručenia: 26.1.2024

Dátum splatnosti: 2.2.2024

Dátum úhrady: 26.1.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.2.2024

Poznámka:

Faktúra č.10/2024

Číslo: 10/2024 Predmet: Kontrola a odborné poradenstvo pre projekt “Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnov. zdrojov energie” Cena: 1 800,00 € Dodávateľ: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Dodávateľ IČO: 50068849 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 24.1.2024 Dátum doručenia: 26.1.2024 Dátum splatnosti: 23.2.2024 Dátum more »

Detaily

Faktúra č.9/2024

Číslo: 9/2024

Predmet: Spotreba zemného plynu 1/2024

Cena: 487,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 22.1.2024

Dátum doručenia: 25.1.2024

Dátum splatnosti: 5.2.2024

Dátum úhrady: 26.1.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.2.2024

Poznámka:

Faktúra č.8/2024

Číslo: 8/2024

Predmet: Geodetické a kartografické práce – areál pri amfiteátri

Cena: 250,00 €

Dodávateľ: Ing. Mário Barančík, Hatné 210, 018 02 Hatné

Dodávateľ IČO: 46381015

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 25.1.2024

Dátum doručenia: 25.1.2024

Dátum splatnosti: 9.2.2024

Dátum úhrady: 25.1.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.2.2024

Poznámka:

Faktúra č.7/2024

Číslo: 7/2024

Predmet: Autorské práva na rok 2024

Cena: 38,40 €

Dodávateľ: Slovgram, Jakubovo nám.14, 813 48 Bratislava

Dodávateľ IČO: 17310598

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 17.1.2024

Dátum doručenia: 19.1.2024

Dátum splatnosti: 7.2.2024

Dátum úhrady: 19.1.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.2.2024

Poznámka:

Zmluva č.4/2024

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 29.1.2024. Číslo: 4/2024 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 more »

Detaily

Dobropis č.6/2023

Číslo: 6/2023

Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu 2023

Cena: -992,18 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.1.2024

Dátum doručenia: 17.1.2024

Dátum splatnosti: 29.1.2024

Dátum úhrady: 17.1.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 26.1.2024

Poznámka: Preplatok

Dobropis č.5/2023

Číslo: 5/2023 Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2023 – Šatne TJ Cena: -24,42 € Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Dodávateľ IČO: 36403008 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 7.1.2024 Dátum doručenia: 8.1.2024 Dátum splatnosti: 29.1.2024 Dátum úhrady: 8.1.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum zverejnenia: 26.1.2024 more »

Detaily