Faktúra č.119/2022

Číslo: 119/2022

Predmet: Oprava a výmena miestneho rozhlasu

Cena: 252,00 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 3.8.2022

Dátum doručenia: 8.8.2022

Dátum splatnosti: 17.8.2022

Dátum úhrady: 8.8.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.8.2022

Poznámka:

Faktúra č.118/2022

Číslo: 118/2022

Predmet: Spotreba elektrickej energie 8/2022

Cena: 37,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.8.2022

Dátum doručenia: 2.8.2022

Dátum splatnosti: 15.8.2022

Dátum úhrady: 3.8.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.8.2022

Poznámka:

Faktúra č.117/2022

Číslo: 117/2022

Predmet: Spotreba zemného plynu 8/2022

Cena: 25,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.8.2022

Dátum doručenia: 2.8.2022

Dátum splatnosti: 15.8.2022

Dátum úhrady: 3.8.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.8.2022

Poznámka:

Faktúra č.116/2022

Číslo: 116/2022

Predmet: Výkon zodpovednej osoby 8/2022

Cena: 32,40 €

Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO: 50528041

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.8.2022

Dátum doručenia: 1.8.2022

Dátum splatnosti: 8.8.2022

Dátum úhrady: 2.8.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.8.2022

Poznámka:

Faktúra č.115/2022

Číslo: 115/2022

Predmet: Búracie práce, osadzovanie schodov a obrubníkov

Cena: 894,00 €

Dodávateľ: Ladislav Ďurkech, Rozkvet 2010/26, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 32896875

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 29.7.2022

Dátum doručenia: 1.8.2022

Dátum splatnosti: 12.8.2022

Dátum úhrady: 2.8.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.8.2022

Poznámka:

Faktúra č.114/2022

Číslo: 114/2022

Predmet: Správa webového sídla bodina.eu 7/2022

Cena: 100,00 €

Dodávateľ: Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice

Dodávateľ IČO: 08177350

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.7.2022

Dátum doručenia: 1.8.2022

Dátum splatnosti: 14.8.2022

Dátum úhrady: 1.8.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.8.2022

Poznámka:

Faktúra č.113/2022

Číslo: 114/2022

Predmet: Spevnené plochy, obrubníky, zámková dlažba

Cena: 4 517,40 €

Dodávateľ: Ladislav Ďurkech, Rozkvet 2010/26, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 32896875

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 27.7.2022

Dátum doručenia: 1.8.2022

Dátum splatnosti: 10.8.2022

Dátum úhrady: 1.8.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.8.2022

Poznámka:

Zmluva č.6/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie a hudobného výkonu bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 8.8.2022.   Číslo: 6/2022 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Umelecká agentúra O.W. more »

Detaily

Plán rozvoja VaK TSK 2021 – 2027

Záverečné stanovisko – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027  Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. more »

Detaily