Zmluva č.9/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí služieb bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 19.5.2023.   Číslo: 9/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Kúnovec more »

Detaily

Faktúra č.75/2023

Číslo: 75/2023

Predmet: Aktualizácia KEO 2023/07

Cena: 15,00 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 16.5.2023

Dátum doručenia: 18.5.2023

Dátum splatnosti: 30.5.2023

Dátum úhrady: 18.5.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.5.2023

Poznámka:

Faktúra č.74/2023

Číslo: 74/2023

Predmet: Dodávka a montáž dažďového zvodu – dom smútku Bodiná

Cena: 432,00 €

Dodávateľ: Hasmont, s.r.o., Bodiná 127, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 47349042

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 6.4.2023

Dátum doručenia: 18.5.2023

Dátum splatnosti: 31.5.2023

Dátum úhrady: 18.5.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.5.2023

Poznámka:

Faktúra č.73/2023

Číslo: 73/2023

Predmet: Telefónne poplatky MT 4/2023

Cena: 5,00 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.5.2023

Dátum doručenia: 17.5.2023

Dátum splatnosti: 31.5.2023

Dátum úhrady: 17.5.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.5.2023

Poznámka: