Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Bodiná

Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná“ Operačný program: 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky Prijímateľ: Obec Bodiná, Bodiná č.102 IČO: 00692522 Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 more »

Detaily

Finančný príspevok na obedy

Obecný úrad v Bodinej oznamuje, že občania vyššieho veku s trvalým pobytom v obci Bodiná, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku majú finančný nárok na obedy, ktoré sa budú dovážať do našej obce. Obec bude prispievať sumou vo výške 0,50 € na jedného stravníka a pracovný deň, ktorému bude obed doručený prostredníctvom reštauračného zariadenia Reštaurácia a more »

Detaily

Faktúra č.138/2014

Číslo: 138/2014

Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2014

Cena: 214,41 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 16.1.2015

Dátum doručenia: 21.1.2015

Dátum splatnosti: 29.1.2015

Dátum úhrady: 27.1.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 7.2.2015

Poznámka: Nedoplatok

Faktúra č.137/2014

Číslo: 137/2014

Predmet: Predplatné Finančný spravodajca 2014

Cena: 48,86 €

Dodávateľ: Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Dodávateľ IČO: 31592503

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 13.1.2015

Dátum doručenia: 19.1.2015

Dátum splatnosti: 27.1.2015

Dátum úhrady: 23.1.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 7.2.2015

Poznámka: Vyúčtovanie

Faktúra č.136/2014

Číslo: 136/2014

Predmet: Spolufinancovanie zdravotného strediska

Cena: 66,60 €

Dodávateľ: Obec Prečín, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 0006922522

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.12.2014

Dátum doručenia: 19.1.2015

Dátum splatnosti: 31.1.2015

Dátum úhrady: 27.1.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 7.2.2015

Poznámka: 7 – 12/2014

Faktúra č.135/2014

Číslo: 135/2014

Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu 2014

Cena: – 475,24 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 12.1.2015

Dátum doručenia: 19.1.2015

Dátum splatnosti: 26.1.2015

Dátum úhrady: –

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 7.2.2015

Poznámka: Preplatok

Faktúra č.134/2014

Číslo: 134/2014

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 12/2014

Cena: 241,20 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.12.2014

Dátum doručenia: 15.1.2015

Dátum splatnosti: 20.1.2015

Dátum úhrady: 21.1.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 7.2.2015

Poznámka:

Faktúra č.133/2014

Číslo: 133/2014

Predmet: Vedenie účtu

Cena: 12,00 €

Dodávateľ: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava

Dodávateľ IČO: 31338976

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.12.2014

Dátum doručenia: 14.1.2015

Dátum splatnosti: 28.2.2015

Dátum úhrady: 6.2.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 7.2.2015

Poznámka:

Faktúra č.1/2015

Číslo: 1/2015

Predmet: Aktualizácia programu KEO

Cena: 13,50 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 7.1.2015

Dátum doručenia: 12.1.2015

Dátum splatnosti: 21.1.2015

Dátum úhrady: 21.1.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 5.2.2015

Poznámka: