Faktúra č.71/2013

      Číslo: 71       Predmet: Spotreba elektrickej energie 08/2013       Cena: 2286,00 €       Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina       Dodávateľ IČO: 36403008       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522     more »

Detaily

Zámery obce

V zložke ,,Zámery obce” boli pridané dva nové súbory: Zámer na priamy predaj pozemku Zámer na prenájom nehnuteľnosti Záujemcovia môžu písomne predložiť svoju cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením ,,Cenová ponuka – predaj” alebo ,,Cenová ponuka prenájom” najneskôr v lehote do 10.9.2013, osobne alebo poštou na adresu: Obec Bodiná, Bodiná 102, 018 15 Prečín. more »

Detaily

Faktúra č.70/2013

      Číslo: 70       Predmet: Telefónne poplatky MT 07/2013       Cena: 19,00 €       Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava       Dodávateľ IČO: 35763469       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum more »

Detaily

Faktúra č.69/2013

      Číslo: 69       Predmet: Výdavky na zdravotné stredisko Prečín       Cena: 167,95 €       Dodávateľ: Obec Prečín, 018 15 Prečín       Dodávateľ IČO: 0006922522       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum vystavenia: more »

Detaily

Faktúra č.68/2014

      Číslo: 68       Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 06/2013       Cena: 900,78 €       Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica       Dodávateľ IČO: 36265144       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522   more »

Detaily

Faktúra č.67/2013

      Číslo: 67       Predmet: Aktualizácia programu KEO       Cena: 13,50 €       Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce       Dodávateľ IČO: 36739464       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum vystavenia: 11.7.2013 more »

Detaily

Faktúra č.65/2013

      Číslo: 65       Predmet: Telefónne poplatky 06/2013       Cena: 22,13 €       Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava       Dodávateľ IČO: 35763469       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum vystavenia: more »

Detaily

Faktúra č.64/2013

      Číslo: 64       Predmet: Prevádzkovanie KDS 06/2013       Cena: 185,26 €       Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica       Dodávateľ IČO: 31631347       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum more »

Detaily