Zmluva č.7/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 30.5.2016.   Číslo: 7/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Pôdohospodárska platobná agentura, Dobrovičova 12, more »

Detaily

Zmluva č.8/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva č. ZBA 12032015140 bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 31.5.2016.   Číslo: 8/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava more »

Detaily

Faktúra č.64/2016

Číslo: 64/2016

Predmet: Telefónne poplatky MT + internet na VO 4/2016

Cena: 42,36 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.5.2016

Dátum doručenia: 19.5.2016

Dátum splatnosti: 3.6.2016

Dátum úhrady: 25.5.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 27.5.2016

Poznámka:

Faktúra č.63/2016

Číslo: 63/2016

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 4/2016

Cena: 1 138,52 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.4.2016

Dátum doručenia: 12.5.2016

Dátum splatnosti: 21.5.2016

Dátum úhrady: 19.5.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 22.5.2016

Poznámka:

Faktúra č.62/2016

Číslo: 62/2016

Predmet: Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky

Cena: 103,20 €

Dodávateľ: Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Dodávateľ IČO: 2022116976

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 12.5.2016

Dátum doručenia: 12.5.2016

Dátum splatnosti: 26.5.2016

Dátum úhrady: 19.5.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 22.5.2016

Poznámka:

Faktúra č.61/2016

Číslo: 61/2016

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 4/2016

Cena: 157,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.4.2016

Dátum doručenia: 12.5.2016

Dátum splatnosti: 14.5.2016

Dátum úhrady: 19.5.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 22.5.2016

Poznámka: