Faktúra č.61/2013

      Číslo: 61       Predmet: Príspevok na spoločnú úradovňu       Cena: 301,35 €       Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica       Dodávateľ IČO: 00317349       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum more »

Detaily

Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná“

Podporený projekt: ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetelenia v obci Bodiná” Operačný program: 251002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetelenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky Prijímateľ: Obec Bodiná, Bodiná 102 IČO: 00692522 Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, more »

Detaily

Faktúra č.60/2013

      Číslo: 60       Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie       Cena: – 7,83 €       Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina       Dodávateľ IČO: 36403008       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522     more »

Detaily

Faktúra č.59/2013

      Číslo: 59       Predmet: Telefónne poplatky MT 06/2013       Cena: 10,08 €       Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava       Dodávateľ IČO: 35763469       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum more »

Detaily

Faktúra č.58/2013

      Číslo: 58       Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 05/2013       Cena: 603,93 €       Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica       Dodávateľ IČO: 36265144       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522   more »

Detaily

Faktúra č.57/2013

      Číslo: 57       Predmet: Predplatné SME FS       Cena: 83,60 €       Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica       Dodávateľ IČO: 36631124       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522     more »

Detaily

Faktúra č.56/2013

      Číslo: 56       Predmet: Telefónne poplatky 05/2013       Cena: 22,37 €       Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava       Dodávateľ IČO: 35763469       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum vystavenia: more »

Detaily

Zmluva č.3/2013

Potvrdenie   Obec Bodiná zastúpená starostom obce Františkom Boškom týmto potvrdzuje, že zmluva o združenej dodávke elektriny bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 29.6.2013.   Číslo: 3/2013 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Zmluvná more »

Detaily

Lesný chodník Vysoký vrch

Prosíme občanov a priaznivcov obce Bodiná, aby zahlasovali za projekt ,,Lesný chodník Vysoký vrch” v rámci 2. ročníka programu SPPoločne, ktorý vyhlásili SPP spolu s EkoFondom. Cieľom projektu je vybudovanie Lesného chodníka Vysoký vrch plného interaktívnych atrakcií pre deti, mládež a dospelých. Osadenie 11 ks informačných tabúľ, 4 ks lavičiek, 1 ks dreveného altánku na more »

Detaily

Faktúra č.55/2013

      Číslo: 55       Predmet: Prevádzkovanie KDS 05/2013       Cena: 185,26 €       Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica       Dodávateľ IČO: 31631347       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum more »

Detaily