Faktúra č.26/2016

Číslo: 26/2016

Predmet: Telefónne poplatky 2/2016

Cena: 20,58 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 3.3.2016

Dátum doručenia: 7.3.2016

Dátum splatnosti: 18.3.2016

Dátum úhrady: 9.3.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.3.2016

Poznámka

Faktúra č.25/2016

Číslo: 25/2016

Predmet: Licencia 2016 – 2017

Cena: 55,37 €

Dodávateľ: ESET, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 31333532

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 3.3.2016

Dátum doručenia: 3.3.2016

Dátum splatnosti: 17.3.2016

Dátum úhrady: 9.3.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.3.2016

Poznámka:

Faktúra č.24/2016

Číslo: 24/2016

Predmet: Spotreba zemného plynu 3/2016

Cena: 302,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.3.2016

Dátum doručenia: 3.3.2016

Dátum splatnosti: 15.3.2016

Dátum úhrady: 9.3.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.3.2016

Poznámka:

Faktúra č.23/2016

Číslo: 11/2016

Predmet: Spotreba elektrickej energie 3/2016

Cena: 33,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.3.2016

Dátum doručenia: 3.3.2016

Dátum splatnosti: 15.3.2016

Dátum úhrady: 9.3.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.3.2016

Poznámka:

Faktúra č.22/2016

Číslo: 22/2016

Predmet: Prevádzkovanie KDS 2/2016

Cena: 185,26 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 29.2.2016

Dátum doručenia: 3.3.2016

Dátum splatnosti: 14.3.2016

Dátum úhrady: 9.3.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.3.2016

Poznámka:

Faktúra č.20/2016

Číslo: 20/2016

Predmet: Aktualizácia KEO 2016/04

Cena: 13,50 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 22.2.2016

Dátum doručenia: 24.2.2016

Dátum splatnosti: 5.3.2016

Dátum úhrady: 3.3.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.3.2016

Poznámka:

Faktúra č.18/2016

Číslo: 18/2016

Predmet: Telefónne poplatky MT + internet na VO 1/2016

Cena: 42,46 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.2.2016

Dátum doručenia: 22.2.2016

Dátum splatnosti: 3.3.2016

Dátum úhrady: 3.3.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.3.2016

Poznámka:

Faktúra č.17/2016

Číslo: 17/2016 Predmet: Autorské práva Cena: 14,28 € Dodávateľ: SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Dodávateľ IČO: 00178454 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 17.2.2016 Dátum doručenia: 18.2.2016 Dátum splatnosti: 3.3.2016 Dátum úhrady: 3.3.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum more »

Detaily

Faktúra č.16/2016

Číslo: 16/2016

Predmet: Projektová dokumentácia – rekonštrukcia kultúrneho domu

Cena: 2 100,00 €

Dodávateľ: MARKON STUDIO, s.r.o., Hrabové 228, 014 01 Bytča

Dodávateľ IČO: 47575450

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 4.2.2016

Dátum doručenia: 16.2.2016

Dátum splatnosti: 4.3.2016

Dátum úhrady: 4.3.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.3.2016

Poznámka: 1.časť

Zmluva č.6/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o bežnom účte bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 2.3.2016.   Číslo: 6/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 more »

Detaily