Zmluva č.20/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 31.10.2023. Číslo: 20/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ing. Národná agentúra pre sieťové a more »

Detaily

Zmluva č.16/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 26.10.2023.   Číslo: 16/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: GET PROFI, more »

Detaily

Faktúra č.159/2023

Číslo: 159/2023

Predmet: Telefónne poplatky MT 9/2023

Cena: 5,00 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.10.2023

Dátum doručenia: 17.10.2023

Dátum splatnosti: 31.10.2023

Dátum úhrady: 18.10.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 20.10.2023

Poznámka:

Faktúra č.158/2023

Číslo: 158/2023

Predmet: Príspevok na spoločnú úradovňu

Cena: 574,47 €

Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 00317349

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 11.10.2023

Dátum doručenia: 16.10.2023

Dátum splatnosti: 20.10.2023

Dátum úhrady: 18.10.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 20.10.2023

Poznámka:

Faktúra č.157/2023

Číslo: 157/2023

Predmet: Lekárska posudková činnost 07-09/2023

Cena: 13,28 €

Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 00317349

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 11.10.2023

Dátum doručenia: 16.10.2023

Dátum splatnosti: 20.10.2023

Dátum úhrady: 18.10.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 20.10.2023

Poznámka:

Faktúra č.156/2023

Číslo: 156/2023

Predmet: Oprava a údržba na KDS 10/2023

Cena: 413,00 €

Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 44892101

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 9.10.2023

Dátum doručenia: 13.10.2023

Dátum splatnosti: 23.10.2023

Dátum úhrady: 13.10.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 20.10.2023

Poznámka:

Faktúra č.155/2023

Číslo: 155/2023

Predmet: Spotreba elektrickej energie 10/2023

Cena: 34,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.9.2023

Dátum doručenia: 12.10.2023

Dátum splatnosti: 15.10.2023

Dátum úhrady: 12.10.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 20.10.2023

Poznámka:

Faktúra č.154/2023

Číslo: 154/2023

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 9/2023

Cena: 1 350,99 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.9.2023

Dátum doručenia: 12.10.2023

Dátum splatnosti: 23.10.2023

Dátum úhrady: 12.10.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 20.10.2023

Poznámka:

Zmluva č.15/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Darovacia zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 18.10.2023. Číslo: 15/2023 Darca: Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava v zastúpení: plk. Ing. Pavol Mikulášek, prezident Hasičského a záchranného zboru IČO: 00151866 Obdarovaný: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v more »

Detaily

Faktúra č.153/2023

Číslo: 153/2023

Predmet: Telefónne poplatky 9/2023

Cena: 2,33 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.10.2023

Dátum doručenia: 6.10.2023

Dátum splatnosti: 18.10.2023

Dátum úhrady: 9.10.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 13.10.2023

Poznámka: