Faktúra č.79/2015

Číslo: 79/2015

Predmet: Spotreba zemného plynu 8/2015

Cena: 31,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.8.2015

Dátum doručenia: 3.8.2015

Dátum splatnosti: 17.8.2015

Dátum úhrady: 13.8.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.8.2015

Poznámka:

Faktúra č.78/2015

Číslo: 78/2015

Predmet: Spotreba elektrickej energie 8/2015

Cena: 1 271,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.8.2015

Dátum doručenia: 3.8.2015

Dátum splatnosti: 15.8.2015

Dátum úhrady: 14.8.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.8.2015

Poznámka:

Zmluva č.8/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Sponzorská zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 19.8.2015.   Číslo: 8/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Anima Production, s.r.o., Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská more »

Detaily

Faktúra č.77/2015

Číslo: 77/2015

Predmet: Výmena okien na kultúrnom dome

Cena: 13 225,00 €

Dodávateľ: Pavol Smatana, Považská Teplá 494, 017 05 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 43829791

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 29.7.2015

Dátum doručenia: 30.7.2015

Dátum splatnosti: 5.8.2015

Dátum úhrady: 3.8.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 10.8.2015

Poznámka:

Zmluva č.7/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 3.8.2015.   Číslo: 7/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: more »

Detaily

Faktúra č.76/2015

Číslo: 76/2015

Predmet: Príspevok na spoločnú úradovňu

Cena: 324,00 €

Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 00317349

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 22.7.2015

Dátum doručenia: 28.7.2015

Dátum splatnosti: 1.8.2015

Dátum úhrady: 28.7.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 31.7.2015

Poznámka:

Faktúra č.75/2015

Číslo: 75/2015 Predmet: Foto, grafické návrhy a polep informačných tabúľ Cena: 98,00 € Dodávateľ: Vladimír Šimík – GRAFIKA, Lánska 933/21-50, 017 01 Považská Bystrica Dodávateľ IČO: 37279904 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 15.7.2015 Dátum doručenia: 28.7.2015 Dátum splatnosti: 22.7.2015 Dátum úhrady: 28.7.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum zverejnenia: 31.7.2015 more »

Detaily

Faktúra č.74/2015

Číslo: 74/2015

Predmet: Telefónne poplatky MT + internet na VO 6/2015

Cena: 46,31 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.7.2015

Dátum doručenia: 24.7.2015

Dátum splatnosti: 3.8.2015

Dátum úhrady: 27.7.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 31.7.2015

Poznámka:

Faktúra č.73/2015

Číslo: 73/2015

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 6/2015

Cena: 179,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.6.2015

Dátum doručenia: 23.7.2015

Dátum splatnosti: 14.7.2015

Dátum úhrady: 27.7.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 31.7.2015

Poznámka:

Faktúra č.72/2015

Číslo: 72/2015

Predmet: Finančný spravodajca 2016

Cena: 26,40 €

Dodávateľ: Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Dodávateľ IČO: 31592503

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 22.7.2015

Dátum doručenia: 22.7.2015

Dátum splatnosti: 5.8.2015

Dátum úhrady: 27.7.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 31.7.2015

Poznámka: Preddavok